Ihmiset usein laittavat taideteoksia esille kotiinsa esteettisistä syistä. Monien ihmisten seiniltä löytyy esimerkiksi Helsinki kartta tai jonkin muun kaupungin karttajuliste. Viime aikaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että visuaalisten taiteiden harrastaminen voi jopa lievittää stressiä, parantaa muistia ja empatiaa. Ja mikä parasta – ihminen saa vaikutukset niin katsomalla taidetta kuin myös luomalla sitä.

On siis selvää, että taiteen katsomisella on lukuisia hyötyjä ihmisille. Westminsterin yliopiston teettämän tutkimuksen mukaan osallistujat, jotka vierailivat taidegallerioissa lounastauoillaan raportoivat kokevansa vähemmän stressiä jälkikäteen. Heidän elimistöissään oli vähemmän stressihormoni kortisolia vain 35 minuutin vierailun jälkeen taidegalleriassa.

Taiteen katsominen saa myös ihmiset kokemaan samanlaista riemua kuin rakastuminen. Neurobiologi Semir Zeki kuvasi 28 vapaaehtoisen osallistujan aivot heidän katsoessaan taideteoksia ja havaitsi, että heidän aivoissaan vapautui välittömästi dopamiinia, joka on hermovälittäjäaina, joka säätelee mielihyvän tunnetta.

Lisäksi taidegallerioissa vierailemisen on todettu helpottavan ihmisiä henkisesti uupumuksesta ulkoilemista vastaavalla tavalla. Tutkija Jan Packerin mukaan neljä tärkeintä tekijää, jotka edistävät ihmisten henkistä palautumista ovat kiehtoutuminen, poissa oleminen, yhteensopivuus ja ulottuvuus. Nämä tekijät ovat yleisesti löydettävissä sekä luonnon ympäristöissä, että museoissa, jotka tekevät niistä suotuisia taukopaikkoja.

Eivätkä ainoastaan aikuiset hyödy museoissa käymisestä. Arkansaksen yliopiston teetättämän tutkimuksen mukaan lapset, jotka katsoivat taidetta, omasivat paremmat kriittisen ajattelemisen taidot. Taidetta säännöllisemmin katsovat lapset pystyivät myös olemaan empaattisempia kuin taidetta harvemmin katsoneet lapset. Kaiken tiedon valossa voisikin sanoa, että taidetta pitäisi määrätä reseptilääkkeenä kaikille ihmisille!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *